logo.png

NRC onderweg is een toevoeging in de huidige NRC nieuws app waarin er een connectie is gemaakt met de NS. Zodra je incheckt met je OV krijg je toegang tot artikelen terwijl je ook je reisinformatie kunt volgen via de app. 

 

Dit project is gedaan in teamverband. We kregen van NRC een ontwerpvraag waar we aan de slag mee zijn gegaan. 

NRC onderweg

Header-foto-detail.png

Ontwerpvraag: Hoe zorgen we ervoor dat de lezers van NRC een gepersonaliseerd nieuwsaanbod krijgen zonder dat ze in een 'filterbubbel' terecht komen?

Periode: tien weken (CMD jaar 2, 2019)

Opdrachtgever: NRC

Onderzoeksfase | Conceptfase | Prototypefase

Onderzoeksfase

Tijdens de onderzoeksfase hoefden we niet veel onderzoek te doen naar de opdrachtgever. Deze was bekend. Wel was het interessant om te kijken hoe concurrenten gepersonaliseerd nieuws aanpakten. Hier heb ik een concurrentie-analyse voor opgesteld. Met het team hebben we veel methoden gebruikt om onderzoek te doen naar het onderwerp en de doelgroep. Dit heb ik samen met een teamgenoot verwerkt in een onderzoeksposter waar alles duidelijk op aangegeven wordt.

Om de doelgroep te leren kennen hebben we een interview opgesteld. We focusten ons hier op online en offline nieuwslezers. 

Er kwamen al gauw een aantal inzichten naar voren na het afnemen van de interviews. Interessant was dat nieuwslezers het nieuws het vaakst onderweg of tijdens het reizen leest. Gebaseerd hierop heb ik samen met een teamgenoot een enquête opgesteld om mensen in de trein te benaderen.

Uit de enquête kwamen bevestigende inzichten naar voren. We kozen er op dit moment voor om 'reizen' en 'onderweg' mee te nemen naar de uitwerking van het concept. 
Om de doelgroep duidelijk naar voren te halen zijn er twee persona's opgesteld. Ik heb me bezig gehouden met de persona over online nieuwslezers. Zo konden we de doelgroep specificeren. 
Om de reis van de doelgroep goed in kaart te brengen hebben we een user journey opgesteld. Dit zijn er ook twee geworden. Mensen die reizen met de auto en met de trein. 

Nu we al deze kennis hebben opgedaan heb ik samen met een teamgenoot ontwerpcriteria opgesteld. Dit was een belangrijk moment in het proces omdat we gebaseerd op deze criteria aan de slag konden met het bedenken van concepten. 

Onderzoeksfase | Conceptfase | Prototypefase

Conceptfase

Na de onderzoeksfase heb ik me bezig gehouden met job- en user stories. Hiermee wil ik nieuwe situaties schetsen waar we nog niet over na hadden gedacht. Met de user stories kon ik de job stories omzetten naar eventuele uitwerkingen die we in het concept/prototype konden gebruiken (boven te zien).

We hebben na de onderzoeksfase al een duidelijke richting die we op willen gaan. Het vraagstuk op dit moment is: hoe kunnen we reizen en nieuwslezen combineren? Op dit moment hebben we ervoor gekozen om ons te focussen op het reizen met de trein.

Door het probleem te specificeren kunnen we ook gerichter een oplossing bedenken. 

 

Om concepten te bedenken heb ik samen met een teamgenoot een creatieve sessie georganiseerd. Tijdens deze sessie hebben we divergerende en convergerende technieken toegepast. We zijn begonnen met de techniek shortlist/longlist. Vervolgens hebben we gekeken naar de concepten en bekeken welke we konden samenvoegen of weglaten. Uiteindelijk is hier een concept uit ontstaan: 

"Door in te checken met je OV-chipkaart, unlock je diverse artikelen van NRC. Zo blijf je up to date van het nieuws en jouw treinreis"

Onderzoeksfase | Conceptfase | Prototypefase

Prototypefase

Bij dit concept moet natuurlijk ook een prototype gemaakt worden. We willen de reisplanner van de NS combineren met de huidige app van NRC. Hiervoor moeten we kijken op welke momenten we de apps laten samen komen en hoe we de huidige app aanpassen.  

Omdat we bij dit project een duidelijke opdrachtgever hebben met een bestaande app, was het hier het geval om ons concept te verwerken binnen de huidige app. Ik heb een analyse gedaan naar de bestaande website en app van NRC zodat een teamgenoot hier een styleguide uit kan opzetten. 

In Adobe XD heb ik samen met een teamgenoot een aantal wireframes gemaakt over hoe we het concept kunnen visualiseren. 

Vervolgens heb ik me bezig gehouden met het testen van het prototype.

Ik heb het High-fid prototype met een teamgenoot getest op Rotterdam Centraal bij mensen die op de trein stonden te wachten. Om te testen hebben we een testplan opgesteld. We hebben twee soorten tests die we uitvoeren. De eerste gaat over de usability van de app en de ander over het concept. Een aantal hypotheses waren:

• doelgroep is meer getriggerd om nieuws te lezen omdat in

   de app ook reisinformatie wordt gegeven

• doelgroep voelt zich meer ontspannen tijdens de reis

• doelgroep voelt zich vertrouwd bij het zien van de NS-stijl

   omdat ze dit herkennen vanuit de NS-reisplanner app

De resultaten waren positief. De meeste hypotheses kwamen overeen met de uitkomsten van de tests. We hebben nog een aantal kleine aanpassingen in de app gemaakt om deze aan te passen bij de feedback van de gebruikers.