logo.png

Collapp

Collapp is een app die ik in teamverband bedacht heb voor de opdrachtgever Maasstad ziekenhuis Rotterdam.

Collapp is een digitaal platform waar interactieve presentaties en werksessies worden aangeboden om verschillende disciplines samen te brengen. De doelgroep in dit project was operatieassistenten van Maasstad ziekenhuis Rotterdam.

Ontwerpvraag: Hoe kunnen wij een product of dienst ontwerpen die de leeromgeving zo verbeterd dat de operatieassistent zich zeker en veilig voelt tijdens de uitvoering in de praktijk?

Periode: zes weken (CMD jaar 3, 2020)

Opdrachtgever: Maasstad ziekenhuis Rotterdam

Projecten-overzicht_edited.png

Onderzoeksfase | Conceptfase | Prototypefase

Onderzoeksfase

Om voor ons duidelijk te krijgen wat precies de specificaties van de opdracht zijn, hebben we een debriefing opgesteld. De huidige situatie voor de operatie-assistenten op dit moment is dat er te weinig middelen worden ingezet voor theoretische ondersteuning. Door weinig mogelijkheden te kunnen oefenen, geeft dit werkdruk en stress bij de operatieassistenten. Ze geven aan een gespannen, onzeker en onveilig gevoel te hebben in de operatiekamer.  

 

Vervolgens hebben we gekeken welke onderwerpen we zouden onderzoeken. Deze resultaten hebben we als team aan elkaar gepresenteerd en dit resulteerde in een insight wall. Het onderzoek dat ik heb gedaan kon gevisualiseerd worden in een personaDe persona hebben we in het verdere onderzoek gebruikt om ons in te leven in de doelgroep en gebruiken bij het testen. 

Om de stakeholders te kunnen spreken hebben we interviews gehouden. We hebben verschillende rollen binnen de operatiekamer benaderd om een concreet beeld te krijgen hoe de rol van de operatieassistent wordt ingevuld. 

Uit dit onderzoek hebben we als team besloten om kansen op te stellen zodat we ons konden focussen op verschillende onderwerpen: 

Kans 1: we willen verschillende disciplines (de rollen die in

   de praktijk in de OK samenwerken) in contact brengen

   tijdens de opleiding.

Kans 2: we willen operatieassistenten van verschillende

   niveau's met elkaar in contact brengen zodat er hulp en

   begeleiding ontstaat door de ervaring die ze hebben

   opgedaan tot dan toe.

Kans 3: welke vaardigheden en handelingen wilt de

   operatieassistent oefenen en hoe kunnen we deze

   combineren met het (huidige) skillslab.

Met deze kansen gaan we de conceptfase in. Op dit moment zijn de belangrijkste touchpoints dat de operatieassistent meer mogelijkheid moet krijgen om te kunnen oefenen en dat verschillende disciplines op een eerder moment contact met elkaar moeten krijgen.

Onderzoeksfase | Conceptfase | Prototypefase

Conceptfase

Nadat we de kansen hebben geformuleerd heb ik samen met een teamgenoot de ontwerpcriteria opgesteld (zie boven). We hebben gekozen dit op dit moment in het proces te doen zodat we tijdens de brainstormsessie terug konden vallen op de ontwerpcriteria. 

Nadat we gezamenlijk ideeën hebben gegenereerd voor de eerste kans hebben we besloten om voor de andere twee kansen individueel te brainstormen. 

Ik heb hierbij gebruik gemaakt van mindmaps en een ontwerpproceskaart (zie boven). Ik wilde hiermee mijn belangrijkste inzichten die ik heb verzameld linken aan de kansen die we tot nu toe hebben geformuleerd. Op deze manier kon ik inspiratie op doen voor nieuwe ideeën.

De ideeën die hieruit zijn gekomen zijn gebaseerd op de inzichten en de kansen. 

Deze ideeën hebben we aan elkaar gepresenteerd en over gediscussieerd. Uiteindelijk is er een concept ontstaan waarbij wij denken dat de operatieassistent genoeg mogelijkheden krijgt om te oefenen en nieuwe kennis te leren. Bij het concept krijgen ze ook mogelijkheid om nieuwe mensen te ontmoeten uit dezelfde branche en hun netwerk uit te breiden zodat ze elkaar niet voor de eerste keer treffen in de operatiekamer. Het concept is:

"Een app waar interactieve presentaties en werksessies worden aangeboden om verschillende disciplines bij elkaar te brengen."

Onderzoeksfase | Conceptfase | Prototypefase

Prototypefase

Om te starten met het uitwerken met de app heb ik job stories opgesteld. Op deze manier zijn er nieuwe situaties ontstaan die nieuwe perspectieven geven over hoe we de app kunnen inrichten. De volgende stap was de structuur van de app bepalen. Hiervoor heb ik samen met teamgenoten een flowchart gemaakt. Het werd duidelijk welke schermen belangrijk waren en hoeveel schermen we moesten uitwerken. 

Om effectief samen te werken hebben we gekozen om in Figma het prototype uit te werken. Ik heb hier al veel ervaring mee dus ik kan het team op sleeptouw nemen. 

De app biedt verschillende workshops/werksessies aan die je zou kunnen volgen om kennis op te doen. Ook zie je als je je wilt aanmelden voor een workshop, wie zich nog meer heeft aangemeld. Op deze manier kan je nieuwe connecties maken met mensen uit het werkveld die je zou kunnen tegen komen in de operatiekamer.

We hebben een usability test uitgevoerd om te kijken of we nog elementen konden aanpassen. Hiervoor hebben we een testplan opgesteld om de test te bepalen.