logo.png
Projecten-overzicht-7.png

Mind fit is een app die mensen helpt tijdens het thuiswerken een gezonde balans en mind te houden.

 

Ik heb dit concept individueel ontwikkeld tijdens een autonome challenge vanuit het onderwerp 'stress ervaren tijdens thuiswerken'. Op basis van mijn eigen ervaring tijdens COVID-19 ben ik aan de slag gegaan om hier een oplossing voor te vinden.

Mind fit

Ontwerpvraag: Hoe kunnen we tijdens het thuiswerken bewustwording van een gezonde balans creëren en deze stimuleren?

Periode: zes weken (CMD, jaar 3 2020)

Opdrachtgever: Hogeschool Rotterdam

Onderzoeksfase | Conceptfase | Prototypefase

Onderzoeksfase

Ik heb verschillende methoden gebruikt om onderzoek te doen naar het onderwerp en de doelgroep. Als eerste heb ik met deskresearch kennis opgedaan van het onderwerp.

Om helder te krijgen hoe de opdracht er voor mij uit zag heb ik een debriefing opgesteld. Ik heb gekeken naar verschillende apps die helpen bij stressvermindering en dit verwerkt in een concurrentieanalyse.

Vervolgens heb ik een expert geïnterviewd op het gebied van stress. Door het gesprek met hem aan te gaan heb ik meer inzichten gekregen in het onderwerp en heb ik mijn ontwerpvraag aangescherpt. Ik wilde me nu meer focussen op de balans en mindset van gebruikers in plaats van stress. Stress is moeilijk te meten en door de Healthy Mind Platter te volgen kan de mindset en balans voor iedereen hetzelfde zijn. Dit vond ik een interessante richting om op te gaan. De Healthy Mind Platter is een denkrichting van Dr. Siegel waarin wordt gezegd dat de mind in balans is en dit de balans tussen privé en werk beter gescheiden kan houden als mensen per dag zeven activiteiten voltooien (o.a. beweging, ontspanning).

Met deze nieuwe richting heb ik de doelgroep benaderd voor een interview.

Met het interview wilde ik er achter komen of de doelgroep (thuiswerkers) een goede balans hadden naar aanleiding van de Healthy Mind Platter
Ik heb ervoor gekozen de respondenten niet op de hoogte te stellen van de Healthy Mind Platter om de antwoorden niet te beïnvloeden

Ik heb met de kennis die ik verzameld heb inzichten geformuleerd en hier ontwerprichtlijnen mee opgesteld. Op deze manier kan ik mijn concepten testen en zien of deze concepten aansluiten bij de ontwerprichtlijnen en de ontwerpvraag.

Met de inzichten uit de onderzoeksfase heb ik kansen geformuleerd. Deze kansen komen centraal te staan in de conceptfase waar ik creatieve technieken ga toepassen om de kansen om te zetten naar concepten. 

Onderzoeksfase | Conceptfase | Prototypefase

Conceptfase

Nadat ik de ontwerprichtlijnen had opgesteld kon ik ideeën bedenken. Ik heb hiervoor de creative techniek 'veronderstellen' gebruikt om te divergeren. Ik wilde zo veel mogelijk ideeën neerzetten om inspiratie op te doen. Hierbij heb ik gekeken naar de ontwerprichtlijnen die ik heb opgesteld om ervoor te zorgen dat het concept wel aansluit bij de ontwerpvraag en het onderzoek. Om te convergeren heb ik de COCD-box methode toegepast. Hierin heb ik de ideeën gecategoriseerd en gekeken welke ideeën het meest realistisch zijn. 

Nadat ik een concept heb uitgekozen heb ik ontwerpcriteria opgesteld om het concept te concretiseren. 

Ook heb ik een kort scenario van het concept geschetst op MIRO om deze te testen bij de doelgroep.

Ik heb de respondenten benaderd die ik eerder heb geïnterviewd omdat zij al bekend waren met mijn onderzoek. Ik heb het concept uitgelegd en feedback gevraagd. Om de respondenten visueel te helpen het concept te begrijpen heb ik een aantal schermen digitaal ontworpen als low-fid prototype. Hierdoor kregen ze een beter idee wat de app zou inhouden. Ik kreeg positieve feedback die ik kon verder verwerken.

 

Dit was een bevestigingsmoment in het proces omdat ik twee tests had uitgevoerd. Namelijk een concepttest maar ook al een prototypetest. Hierdoor kon ik snel overschakelen naar de volgende fase. Kort samengevat is dit mijn uiteindelijke concept geworden:

"App die je helpt tijdens het thuiswerken om een gezonde balans te houden voor een gezonde geest."

Onderzoeksfase | Conceptfase | Prototypefase

Prototypefase

Na de eerste tests en de bevestiging dat ik goed op weg was, heb ik gekeken naar de structuur van de app. Ik heb een flowchart gemaakt waarin ik alle schermen aan elkaar link. Dit geeft mij een goed overzicht welke schermen gemaakt moeten worden om later een duidelijk scenario te schetsen bij het high-fid prototype

Ik heb in Figma het prototype gemaakt. Vanuit stage heb ik hier veel ervaring mee en kan ik hier ook een klikbaar prototype van maken. Ik wilde de app niet te ingewikkeld maken om de gebruiker niet af te leiden van het uiteindelijke doel.

Het doel van de app is de gebruikers te helpen om een gezonde balans te creëren. Dit gaat door zelf je doelen in te stellen in categorieën vanuit de Healthy Mind Platter. De app geeft meldingen en stimuleert je om de doelen die je hebt ingesteld te halen. 

 

Ik heb een usability test uitgevoerd bij respondenten en hiervoor een testplan opgesteld. Uit de tests is gekomen dat de app fijn is om mee om te gaan. De respondenten gaven bijvoorbeeld aan dat voorbeelden fijn zijn omdat je dan weet wat je moet invullen.